Софийската фирма „Техно строй България“ на братята Никола и Христо Николови е класирана на първо място в обществената поръчка за повишаване на мерките за енергийна ефективност в училищата „Любен Каравелов“ и „Никола Обретенов“, училището за европейски езици „Св. Константин-Кирил Философ“ и детска градина „Незабравка 2“.
Това става ясно от протокола на комисията, която разгледа и оцени офертите на трима кандидати. Останалите двама участници в процедурата - русенската „Дунав“ и врачанската „ТРС-Инженеринг“, бяха класирани на следващи места. 
След изтичането на срока за подаване на жалби в Комисията за защита на конкуренцията ще бъде сключен договор с фирмата изпълнител за строително-монтажните работи по четирите образователни сгради. Те са на обща стойност 760 979 лева, а крайният срок за изпълнение на поръчката е пет месеца. 2733 ученици и учители от трите училища и детската градина ще се възползват от новата вътрешна отоплителна инсталация, новите отоплителни тела, индивидуалните терморегулиращи вентили и алуминиевите радиатори.