Проверки на магазини и складове за строителни материали в Русе извършват експерти на дирекция „Надзор на пазара“ към Държавната агенция за метрологичен и тeхнически надзор. Вчера бяха инспектирани керамични плочки и лепила, продавани в „Хоуммакс“.
Изборът на тези стоки е направен, тъй като са сред най-често купуваните в сезона на ремонтите, обясни Митко Митев от ДАМТН - Русе.
През проверка вече е минал и хипермаркетът на „Практис“, а акцията ще продължи в следващите дни, докато бъдат инспектирани всички обекти за търговия с такива материали.
Експертите на държавната агенция проверяват продуктите за видими дефекти и за несъответствия между маркировката и това, което е в самите опаковки. Следи се дали са налични задължителните инструкции за употреба на български език и т.нар. декларации за експлоатационни показатели, в които се описва за какво са предназначени продуктите.
При констатирано несъответствие проверката продължава на централно ниво със справка с нормативните документи и стандарти, фактури, митнически документи и др. Минималната санкция при нарушение е 250 лева.