Съмнение за огнище на болестта антракс в силистренското село Ситово. Експерти на Българската агенция за безопасност на храните са изследвали 4 умрели говеда.

Първоначалните лабораторни резултати сочат, че смъртността се дължи на болестта антракс, като окончателните резултати ще бъдат готови до края на седмицата. Изпратени са и проби за микробиологично изследване, за да бъде проверена и вероятността от отравяне, или заразяване на животните с друга болест чрез водопой от заразен водоизточник, съобщи Нова телевизия.

Предприето е превантивно ваксиниране на всички животни в селото. И в двата животновъдни обекта със съмнение за болестта антракс е наложена пълна забрана за реализация на продукти от животните.

Труповете на умрелите от антракс животни, суровото мляко, фуражът и контаминирания материал в обектите са унищожени чрез загробване на място, под официален надзор, по начин недопускащ разпространяване на болестта.

Извършва се механично почистване и дезинфекция на сградите, помещенията, в които се отглеждат животни и оборудването, включително и превозните средства влизащи и напускащи обектите. Забранено е придвижването на едри, дребни преживни и еднокопитни животни към и от територията на заразеното населено място.

След проверка е установено, че няма данни месо от заразените животни да е консумирано или реализирано в търговската мрежа.