За втора поредна година България продължава да отчита спад на компаниите, изпаднали в несъстоятелност, като за 2015 г. понижението е от 8,1% спрямо спад от 23% през предишната година. Това сочат резултатите от годишното проучване на несъстоятелността в региона на Централна и Източна Европа за 2015 г., изготвено от Coface. В страната делът на несъстоятелностите е 0,15% от общия брой на компаниите, като това е един от най-ниските показатели за Централна и Източна Европа. 
Обявленията в несъстоятелност са най-редки сред IT сектора, фармацевтичната индустрия и социалните дейности. Като „най-лоши“ сектори са търговията на едро и дребно, строителството, операциите с недвижими имоти, както и сухопътният транспорт.
 Според данните на Coface основните причини за финансовите затруднения на компаниите в България са високите нива на задлъжнялост, секторната цикличност, лошото управление на ликвидността и по-малкото възможности за финансиране.
Прогнозите на компанията за 2016 г. сочат продължаващо намаляване на фалитите, този път обаче с доста по-малък ръст - 2,3%. За периода от 1 януари до 30 юни 2016 г. броят на компаниите, обявени в несъстоятелност, е 245, като за същия период на миналата година те са били 346, което означава спад от 29%.
Секторите, в които има най-много компании в несъстоятелност от началото на годината досега са строителство на жилищни и нежилищни сгради, покупка и продажба на собствени недвижими имоти, товарен автомобилен транспорт, както и търговия на дребно с лекарства и други фармацевтични стоки.