Директорът на Регионалната инспекция по околната среда и водите /РИОСВ/ Лилия Атанасова организира среща, на която ще отговаря на въпросите на граждани. 
Според предварителната информация приемната ще протече по всякакви теми, свързани с дейността на екоинспекцията. Първата среща с граждани ще се проведе на 26 юли между 14 и 16 часа в сградата на РИОСВ на бул.“Придунавски“. Записванията стават на тел.082/820 772. Предвижда се приемните да се провеждат традиционно всеки последен вторник от месеца.