450 000 лева заделя общината за проектирането и реконструкцията на кръстовището на улица „Потсдам“ с „Професор Михаил Арнаудов“, става ясно от обявената обществена поръчка. Идеята е поетапно до 4 години цялата улица да бъде обновена, като ще се започне с най-невралгичната точка. Така значително ще се облекчи натовареният трафик и ще се подобри транспортното обслужване в Източна промишлена зона. 
Срокът за изпълнение на поръчката е по предложение на участника, но не повече от 50 дни за проектирането и не повече от три месеца за строителството. Очакванията са, ако няма обжалвания, строителството да започне още през август. 
Улица „Потсдам“ е част от първостепенната улична мрежа на града, като с реконструкцията на кръстовището ще се подобри пропускателната способност и ще се избегнат тапите, които се образуват там. Предвидени са две платна с по две ленти, както и тротоари от двете страни. Съществуващото трасе на ул. „Потсдам“ в участъка на кръстовището е с платно за движение 7 метра, двата тротоара са с широчина съответно по 3 и 2 метра, като има и свободна площ от южната част на улицата 24 м. Освен това ще се изгради ново отводняване и ще се постави ново осветление. Ще се проектира и светофарна уредба за регулиране на движението в кръстовището.
Както „Утро“ писа, във връзка с предстоящата реконструкция на сесията през март общинските съветници решиха южната част на „Потсдам“, която е определена за платена зона с решение на общинския съвет от 2012 г., да отпадне като такава.
Оферти по поръчката ще се приемат до 8 август, а на следващия ден специална комисия ще ги разгледа. При оценяването най-голяма тежест ще има техническото предложение - 40%, следвано от цената - 30%, като срокът за изпълнение на строителството и за проектиране ще са съответно 20 и 10%.