Нова фирма, която предстои да се създаде, да стане собственик на спортната зала „Булстрад Арена“. Това предложение, внесено минути преди края на петъчния работен ден от зам.-кметът Иван Григоров, предстои да бъде обсъдено и гласувано на предстоящата редовна сесия на общинския съвет във вторник. Очаква се обаче темата да разпали дискусии още днес, когато ще бъде разгледана на комисии. Инициатор на промяната е „Арена Русе Инвест“ ООД, бивше „Мол Русе Инвест ООД, а повод за нея е фактът, че спортната зала вече е завършена, работи и трябва да се отдели в самостоятелно дружество. Това било предвидено в договора за публично-частното партньорство за изграждане на залата - след като проектът вече е финализиран, трябва да бъде приключен и според буквата на закона.
Според предложения план отделянето на залата в ново дружество ще стане чрез придобиване. Предвидените стъпки са: създаване на новия собственик, апорт на залата в неговия капитал и замяна на акции между „Проект Русе“ АД и община Русе. 
Положителните страни и мотивите защо предложеният от частния партньор „Проект Русе“ АД вариант е по-добър от първоначално договорения са подробно описани в писмо на инициатора за промяната „Арена Русе Инвест“, но не и в самата докладна записка. Става ясно обаче, че собствеността на спортно-развлекателното съоръжение ще продължи да бъде същата, каквото е била и досега и община Русе ще запази своя дял от 49%, а на „Проект Русе“ ще останат 51%. В проекта за споразумение обаче е допусната възможност вместо парична сума за разгърнатата застроена площ община Русе да получи недвижими имоти в новоизградения комплекс. 
„Предложената промяна е чисто формална и съобразно изискванията на закона. Реалното функциониране и собственост на залата няма да се промени по никакъв начин“, обясни за „Утро“ зам.-кметът Григоров. Той отхвърли категорично всякакви пораждащи се съмнения, че общината може да бъде ощетена по някакъв начин от предложената трансформация.