234 милиона лева. Това е сумата, изплатена като безвъзмездна финансова помощ от европейските фондове по проекти от седемте оперативни програми от присъединяването на България към Европейския съюз до юли тази година, тоест за 8 години и половина. В рамките на първия програмен период 2007-2013 г. са усвоени 195 млн. лева по 260 проекта. От стартирането на втория програмен период 2014-2020 г. досега са одобрени 65 проекта на обща стойност 54,6 млн. лева, за които безвъзмездното финансиране е на стойност 39,2 млн. лева. Това гласят обобщените данни, предоставени вчера от Областния информационен център.
Община Русе е категоричен лидер по усвояване на евросредства - от 260 проекта през първия програмен период 217 са реализирани в областния център. Общата им стойност е 143,8 млн. лева. Тази тенденция продължава и след 2014 г. - 48 от 65 проекта са в община Русе, а общата им стойност е почти 50 млн. лева при всичко 54,6 млн. за областта. По тях областният център получава 32,85 млн. лева безвъзмездна финансова помощ.
От останалите общини изпъква Бяла с близо 40 млн. лева привлечени евросредства. Ветово и Две могили са получили по оперативните програми 3,5-4,5 млн. лева, другите - още по-малко. Трябва да се отчете обаче, че тези общини получават милиони за реализирани проекти по Програмата за развитие на селските райони - нещо, което статистиката на ОИЦ не отчита.
За приключилия първи програмен период най-много евросредства са изплатени за проекти по Оперативна програма „Регионално развитие“ - 78,8 млн. лева. 55,1 млн. лева са получили безвъзмездно фирмите от региона по най-търсената от бизнеса програма - за насърчаване на конкурентоспособността. На трето място е ОП „Околна среда“ с 44,4 млн. лева.