През изтеклата 2015 година Русенският район се нарежда на трето място в страната по брой извършени телефонни измами. Впечатляващи са и приходите на престъпниците - близо 250 000 лева! На територията на местната полиция са регистрирани 91 ало-заблуждения, което е близо 10% от всички измами в страната. Това показва национално изследване на прокуратурата на телефонните измами.
На първо място по най-голям брой престъпления е София - със 143 случая, следвана от Варна. След Русе се нареждат Стара Загора и Бургас. От всички 918 измами в страната са разкрити едва 85 или 9%.    

Впечатление прави, че Русе и регионът са пионери в този тип престъпления, а за техните основатели прокуратурата сочи т.нар. бургуджии, съсредоточени основно във Ветово. Така през 2011 година Русе се нарежда на първо място с най-много телефонни измами в страната - близо 25% от всички престъпления или 71 случая. Година по-късно в града са засечени 41 заблуждения или 11% от всички в България. Тогава в Русе са разкрити най-много измамници - 10 установени престъпници. През 2013-а Русе е на трето място по измами в страната с 49 случая, а година по-късно броят им е нараснал на 68.
През първите години на изследвания период явлението все още се е задържало в района, в който се предполага, че е възникнало - Русе, но впоследствие се е разпространило в цялата страна и най-голям брой престъпления се извършват в София, сочи в анализа си прокуратурата.
Според изследването основният контингент, който се забърква в измами, са роми, и то мъже на възраст между 18 и 55 години, които нямат работа и образование. Често престъпленията се организират в роднински кръг и се спазват стриктни правила. Жертвите им пък са предимно възрастни хора над 70 години. Бройката на измамените в Русе възлиза на 91.
Сред мерките, които прокуратурата смята за адекватни, са например в полицейските дирекции в Русе, Велико Търново, Плевен, Разград, в чиито райони предимно са съсредоточени извършителите на телефонни измами, да се създадат специализирани групи от полицаи за оперативно разработване и наблюдение на този контингент, пълно картотекиране, създаване на албуми със снимки на извършителите по групи, на използваните посредници и други съучастници.