Ниви, чиито собственици не са декларирали до 31 юли дали сами ще обработват площите или ще ги дават под аренда, ще бъдат разпределени от държавата за служебно ползване. Това съобщи Лилия Стоянова от Министерството на земеделието и храните пред БНР в четвъртък. По данни на ведомството т.нар. "бели петна“ при земеделските земи – площите, чийто собственик не се знае или не се е заявил, през последните една две-години възлизат на около 1 милион декара".

"Всяка година със землищата се сключват доброволни споразумения за ползване на земите и някъде в тези територии влизат имотите, чийто собственик не е указал какъв е статутът на неговата земя. Ако собственикът на земя не е подал декларация, че лично ще я обработва, правното основание на ползване за следващата стопанска година е на ползвателя, в чийто масив попада имотът. Това ползване е възмездно и ползвателят, в чиито масиви попадат "белите петна", дължи заплащане", обясни Стоянова.

Собственикът получава парите си от Областната дирекция по земеделие сметка по местонахождение на имота, след като те постъпят в специална сметка, а давностният срок за получаване на сумите е десет години.

Този механизъм разкрива и един друг феномен - т.нар. "липсващи собственици", които не се интересуват от земите си и не търсят парите си за тях, разказа още експертът и предупреди за риск от сключване на договора за ползване на земята от друго лице след 31 юли. Тогава имотът отново влиза в информационния масив като "бяло петно" – т.е. човекът с договора, който си плаща за ползването на този имот, не може да се възползва от това и да го обработва през текущата стопанска година, уточни Лилия Стоянова.

Общинските служби "Земеделие“ изготвят предварителни регистри, които се обявяват до 5 август. Тези регистри трябва да се погледнат от всички собственици и засегнати лица, за да се види всеки имот с какъв статут е, като до 15-и август могат да се правят корекции в регистъра.

Стоянова призова собствениците до 31-ви юли или да подадат декларация за лично обработване на земята, или да сключат договорите си с ползвателите, за да се предотвратят бъдещи грешки и недоразумения.