Намаляващи поръчки от основни сектори свиват с над 20% приходите на русенския производител на огнеупорни изделия „Труд“ за миналата година, научи „Утро“. Въпреки всички взети мерки за намаляване на разходите, включително и съкращаване на една четвърт от персонала на фирмата, тя завършва 2015 г. с над половин милион лева загуба, като удвоява отрицателния финансов резултат спрямо предходната година.
Заради неблагоприятните общи и секторни тенденции в икономиката „Труд“ регистрира отчетлив спад в огнеупорната и печкарската промишленост. Към тях се прибавят проблемите в енергийния сектор, продължаващите проверки и спрените обществени поръчки освен в аварийни случаи. Всичко това се отразява и на „Труд“, който е един от основните доставчици на предприятията в сектора на енергийните ремонти и поддръжка. Отчита се и намаление на поръчките от чужбина.
При развилата се ситуация в „Труд“ е направено поетапно съкращение на персонала, който от 200 човека се свива на 150. Ревизирани са договори с доставчици, извършени са разработки за въвеждане в производство на нови изделия, намалени са финансовите разходи и текущите плащания на лихви. Въпреки това ефективността на разходите през 2015 г. е в размер на 0,90, т.е. на всеки 1 лев направен разход е реализиран приход от 0,90 лева. 
На фирмата донякъде помага поевтиняването на природния газ, който е основно използвано гориво. Към 31 декември 2015 г. средната му цена отчита спад със 17,78% спрямо 2014 г., като по този начин се е намалила с 10,6% на единица продукция при по-нисък обем. Поради същественото намаление на производството обаче оперативните разходи на единица продукция се покачват с над 13%. 
През 2015 г. е произведена 7290 тона продукция, което е с 24,2% по-малко от предходната година и над 2 пъти под нивото от 2006 г.
Поради очаквания продължаващ спад на пазара на огнеупорни изделия „Труд“ се насочва към усвояване на нови изделия и алтернативни пазарни ниши.
Дружеството е сключило договор с холандската компания NLBG International за търговско представителство в Холандия, Люксембург и Белгия.
През миналата година в продължение на сътрудничеството с Института по физикохимия към БАН в „Труд“ са проведени няколко проби при технологична разработка и производство на прословутите жълти павета - един от символите на София.