На 695 хил. лева възлизат приходите от нощувки, които са получили хотелите и другите места за настаняване в Русенско през май, показват данните на националната статистика. Броят на отседналите в областта туристи се е увеличил значително в сравнение със същия месец на миналата година - с над 1100 човека или с около 13,5% повече. Средният им престой е бил и малко по-дълъг, поради което броят на реализираните нощувки нараства с 14,2 сто. Увеличават се нощувките от България, за чуждестранните граждани се отчита дори минимално намаление.
През май от всички места за настаняване най-предпочитани се оказват четиризвездните хотели. В тях са реализирани почти половината нощувки - 7011. Поради по-високите си цени четиризвездните хотели получават лъвския пай от приходите - близо 400 хил. лева или над 57% от всички. 
През петия месец на годината в места за настаняване с една и две звезди са реализирани 5438 нощувки или 37,5% от всички. В хотелите с 3 звезди, от които през март в областта са работили 8, са пренощували едва 1387 лица, които са донесли приходи от 99 хил. лева.
Регистрираните през май туристи са общо 9235, като от тях 2176 са чужденци. Спрямо същия месец на 2015 г. общите приходи на хотелите и другите места за настаняване в Русенско се увеличават с 15,6 на сто или с над 90 хил. лева.