За изключително лошо състояние на пътя Две могили-Бяла сигнализира вчера на заседание на областната комисия по безопасност на движението представител на община Две могили. По думите му по трасето има толкова много дупки, че колите постоянно навлизат в насрещното движение, за да ги избегнат.
Представителят на Областно пътно управление каза, че този път е залегнат в плана и ще бъде извършен ремонт до края на годината.