Военният министър Николай Ненчев внесе нов акцент в дебата за задължителната казарма. Той предлага да се спази принципът на равнопоставеността между половете и задължителната наборна служба да важи и за жените.

Пред ресорната комисия в НС той представи подробни данни колко ще ни струва тази мярка, възкръснала по инициатива на ВМРО.

Темата обаче изненадващо бе повдигната от реформатора Петър Славов. По думите на депутата, когато имало казарма се случвали много инциденти, свързани с инвалидизация. Десетки души годишно ставали „жертва” на казармения режим.

След въвеждането на професионалната армия тези инциденти намалели, за десет години са само два. Затова и той се поинтересува дали от проекта на патриотите армията ще има полза.

Патриотът Красимир Каракачанов го поправи за инвалидизацията. Към 1989 година при 112 000 души армия при работеща индустрия и икономикаинвалидите от различни браншове били 150 000. Сега те са 980 000.

Военният министър Николай Ненчев се зае с отговора на актуалния въпрос. Оказа се, че МО се подготвило да реагира на инициативата на патриотите. Според данни на НСИ годишният брой на младежи и девойки е около 60 000-70 000 души. 30 000-35 000 са младежите. Около 20% от тях завършват без образование или са с основно образование, обясни Ненчев.

Според Закона за отбраната и въоръжените сили жените, както и мъжете имат равни права за назначаване на кадрова военна длъжност, поясни той. Имало ограничения само за някои специфични длъжности. Затова и по мнението му при разглеждане на темата за задължителната казарма не трябвало да се слага ограничение само за мъжете.

Потенциално за наборна военна служба биха могли да бъдат разглеждани около 45 000 до 50 000 младежи и девойки годишно, подчерта военният министър. Проверките за годността за военна служба през 2014-2015 показват, че приблизително 35-40% от тях не покриват изискванията за военна служба. Така годишно ще могат да влизат в казарма 25 000-30 000 младежи и девойки.