В кухнята на исперихско училище са открити преопаковани храни с по два етикета за срок и годност, а в помещенията - проверяващите са констатирали наличие на плесен, ронеща се мазилка, амортизирани и корозирали мивки, липса на вентилация в хранителни складове.

Нарушенията на законовите и нормативни изисквания за безопасност на храните са открити при общонадзорна проверка на училищни столове и детски градини на прокуратурите в обхвата на Апелативна прокуратура - Варна, извършена в Разградска област.

В някои от проверените 53 обекта контролните органи са констатирали опаковки с кашкавал с по два етикета, на които информацията за наименование на продукта, партида и срок на годност се разминава.

В училище в Исперих са открити храни, които не отговарят на изискванията на наредба 9 за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения, училищните столове и обектите за търговия на дребно на територията на училищата и на детските заведения.

Освен издадените предписания, проверяващите са изготвили и актове за установяване на административни нарушения.