Общината има намерение да отдаде под наем чрез провеждането на публичен търг сградата на закрития Кожен диспансер на ул. „Независимост“ 2, която е общинска собственост. Постъпило е и инвестиционно предложение от „Медика“ за наемане на обекта като комплекс за здравеопазване. Имотът е с площ от 1735 кв.м, сградата е двуетажна, монолитна, със застроена площ от 630 кв.м. Тъй като обаче в съответната общинска наредба няма установена начална наемна цена за здравно заведение, предстои общинският съвет да утвърди такава на идната сесия. Изготвена е оценка от независим оценител за определяне на пазарната стойност на месец за отдаване под наем, като се предлага тя да е 7875 лева без ДДС при провеждането на търга.