Само 1000 лева от общо изисканите 8000 лева депозит за експертиза на изборния резултат за общински съветници в Русе са внесени в обявения срок. Единствено от Български демократичен център стриктно са изпълнили указанията на съда и са платили своята част от сумата. С това се поставя въпросът дали въобще експертиза ще бъде назначена и при какви условия. 
Съдът определи, че от „Народен съюз“ трябва да платят 1500 лева, Милена Хинкова - 500 лева, БСП - 1500 лева, местна коалиция „Бъдеще за Русе“ - 2000 лева, а Никола Стоянов - 1500 лева.
Обжалващите вота, неплатили своята част, са пуснали молби, с които оспорват като прекомерен определения размер за възнаграждение на петте вещи лица. Заради това искат да бъде поправен съдебният протокол, в който тези обстоятелства са определени и записани.
Както „Утро“ писа, съмнения, че депозитът няма да бъде внесен, възникнаха още в момента, в който съдът обяви неговия размер. Недоволство предизвика и фактът, че всъщност няма да бъдат броени и преглеждани пуснатите бюлетини за общински съветници. Затова част от спорещите не видяха смисъл от бъдещата експертиза. Сред задачите, които съдът определи да бъдат изпълнени от вещите лица, беше в отделни секции да се преброят отново действителните гласове и преференции за отделните кандидати и партии и да се види дали съответстват на официално обявените, да се прегледат протоколите от секционните избирателни комисии и какви поправки има нанесени върху тях, както и дали те са подписани според правилата. Отделно експертизата предвижда да се засече колко бюлетини са пуснати в деня на вота и, от друга страна, колко избиратели са се подписали в списъците като гласували. Вещите лица бяха ангажирани и с това да проверят дали във всяка секция е имало определен член, който единствено може да борави с бюлетините, както и да се сравнят номерата на отрязъците от бюлетините с номерата на кочана, за да се прецени дали не е имало внасяне на бюлетини отвън.
Все още обаче е висящ въпросът не само дали ще има експертиза, но и кои вещи лица ще бъдат ангажирани с нейното изготвяне.