Вложенията във фондове за суровини и земеделска земя се оказват най-печеливши за инвеститорите през първата половина на 2016 г. Макар годината да се очертава като трудна за капиталовите пазари, отделни дружества успяват за донесат доходност над 11% за първите 5 месеца на 2016 г. 
След като лихвите по банкови депозите падат непрекъснато в последните и средните вече са под 1% годишно, расте броят на българите, търсещи по-висока доходност от алтернативни вложения. Според данните на Българската асоциация на управляващите дружества, регистрираните към момента 112 взаимни фонда са привлекли общо 16,175 млрд. лева от спестяванията на граждани и фирми. Изборът е огромен - всяко от 28-те управляващи дружества предлага по няколко фонда с различен фокус и стратегия, така че човек може да си подбере нещо по негов вкус. 
След сътресенията по световните борси, засилени след новината за предстоящото излизане на Великобритания от Европейския съюз, вложенията в европейски акции носят по-скоро загуби, а най-големи печалби регистрират фондовете инвестирали в петрол, ценни метали и други борсово търгувани суровини, които поскъпват значително в последните седмици. 
Първенци по доходност от началото на годината са ДФ „Конкорд Фонд-4 Енергетика“ с доходност от 11.63% и ДФ „Астра Комодити“ с 11.43%. На трета позиция е ДФ „ПФБК Восток“ с 9.44% - фонд инвестиращ най-вече в руски акции, които са силно зависими от цените на петрола и суровините. 
Прилично се справят и фондовете, инвестиращи предимно на българския пазар и то в дружества, които по традиция дават високи дивиденти. Първенец в този сектор е ДФ „ОББ Патримониум Земя“, донесъл 5.48% за първото полугодие. Фондът купува предимно дружества със специална инвестиционна цел за земеделска земя. 
Разбира се, изборът на взаимен фонд вместо депозит, не гарантира по-високи печалби в сравнение с банковия депозит, възможно е в някакъв период вложенията да излязат и на минус. Стандартното правило е да не се вкарват всички яйца в една кошница и спестяванията да се разпределят в различни инструменти - някои сигурни, други с по-висока степен на риск, но с възможност за по-големи печалби.