Подземният паркинг на Доходното здание ще работи на денонощен режим и през почивните дни, като предстои общинският съвет да определи цената за паркиране на автомобилите за един час. Освен това ще бъдат определени и цените за паркиране за една нощувка в периода от 18 до 8 часа, както и за едно денонощие, за срок от 24 часа. Това ще стане с допълнения в наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги, които се очаква да бъдат приети на редовната сесия този месец.

С промените в наредбата се цели справедливо и целесъобразно определяне на услугата за паркиране в Доходното здание, както и възстановяване на разходите на общината за строителството на обекта. Така ще се осигури по-ефективна експлоатация на съоръжението, като натоварването няма да е само през делничните дни и в рамките на работния ден. С приемането на допълненията в наредбата се очаква да се увеличат и приходите в общинския бюджет от събраните такси за паркиране.
Подземният паркинг, който е на две нива, ще разполага с 60 места, и така ще се разшири зоната за кратковременен престой на коли в центъра на Русе. Както „Утро“ писа, на 15 юни Държавната приемателна комисия проведе заседание, чака се разрешителното, за да бъде отворен за ползване новият подземен паркинг. Шофьорите ще получават актуална информация за свободните места от монтираните електронни светлинни табла.