22.2% от българите са давали подкуп през тази година, а 24.4% са изпитали корупционен натиск, по данни на Центъра за изследване на демокрацията, който прави ежегодно мониторинг на корупцията.

За сравнение през миналата година 18.6% са участвали в корупционен процес, а 27.7% са изпитвали корупционен натиск.

Нивата на административната корупция остават критично високи до степен, че това се е превърнало в "новото нормално". Върхът е през 2014 година, която се отличава с политическа нестабилност. Нивото на корупция през настоящата година е съизмеримо с това през 2000 година.

Според Центъра за изследване на демокрацията корупционните сделки са толкова често срещани, че се извършват със знанието и мълчаливото съгласие на много участници.

Около 18% от фирмите съобщават, че им е оказван корупционен натиск от страна на чиновници през миналата година. 

Липсата на санкции е основна причина за устойчивостта на това явление, отбеляза Руслан Стефанов от Центъра за изследване на демокрацията.

Той посочи, че предприетите мерки в КАТ са намалили случаите на корупция там според близо две трети от българите.

В доклада се отбелязва, че липсата на устойчиво антикорупционно решение за последните 18 години е показателна за наличието на далеч по-съществен проблем – многобройните корупционни отношения и зависимости, в които са въвлечени висши държавни служители и политици на управленско ниво, придобили общественост като завладяване на държавата. Това води до формиране на области със системни проблеми като: злоупотреби с обществени поръчки, механизми на скритата икономика, ДДС и други данъчни измами, блокиране на правоприлагащите институции и на различни институции от контролната система, завладяване на медиите.

Докладът на Центъра препоръчва две спешни реформи - рестарт на контролната система и създаване на антикорупционна прократура.

Благодарение на това, че страната е член на ЕС, възможностите пред българските граждани да избегнат корупцията, са много повече, смятат от Центъра. Липсвало обаче желание у парламента за справяне с проблема.