Договор за сътрудничество и взаимопомощ в извършването на кардиологични интервенции сключиха Университетската болница в Русе и Клиниката за спешна помощ „Флоряска“ в Букурещ - най-голямата в Румъния. Документът бе подписан в Букурещ от изпълнителния директор на УМБАЛ д-р Иван Стоянов и ръководителят на румънския аналог на „Пирогов“ д-р Сорин Паун. На церемонията присъства и българският посланик Александър Филипов, който има основна заслуга за обединяването на потенциала на двете здравни заведения.
Освен съдействие при кардиологичните операции и лечението в сърдечната област се предвижда регулярен обмен на кадри и съвместни обучения в областта на инвазивната кардиология, пластично-възстановителната хирургия и изгарянията. Обсъдени са и детайли за наличната медицинска техника и условията за спешен транспорт на пациенти с хеликоптер между двете болници.
И двамата медицински директори са единодушни, че с тази стъпка се полагат основите на едно дълго и ползотворно сътрудничество, а посланик Филипов подчерта, че медицината е една от многото области, в които България и Румъния си сътрудничат и декларира готовност за оказване на съдействие и в бъдеще.
Очаква се ръководството на румънската клиника скоро да гостува на колегите си в Русе, за да се убеди лично в качеството на предлаганите тук медицински услуги.