39 искания от работодатели да бъдат назначени на работа през лятото младежи, ненавършили пълнолетие, са постъпили в Инспекцията по труда, съобщи главен инспектор Светлана Лазарова. 
До този момент са издадени 28 разрешителни, а в момента се разглеждат 8 от заявленията. Досега са издадени 2 отказа - първият е заради това, че работата е свързана с опасни химически препарати, а вторият - заради тежък физически труд, който е неподходящ за непълнолетни. Едно от исканията е отменено от самия работодател. 
Най-много са исканията за назначения на ученици като сервитьори - те са 14, петима младежи искат да работят като продавачи, четирима - като бармани. Младите хора искат да си изкарат някой лев и като помощник в кухня, чистач, общ работник, каза Лазарова. 
Според нея тепърва предстои да се увеличи броят на исканията за разрешения младежи да бъдат назначавани временно на работа. Обяснението на това очакване е във факта, че на 30 юни приключват учебните занятия най-големите ученици, които по правило най-често се ориентират през лятото към сезонна работа.