Подаването на молби-декларации за някои видове социални помощи започва от първи юли. Това съобщи вчера на пресконференция Кристина Георгиева, директор на регионалната дирекция „Социално подпомагане“ в Русе. И направи уточнението, че това, което може да се възприеме като забавяне, се дължи на факта, че от 1 юли влиза в сила изменението на горната граница в доходите на член от семейство, която определя правото за получаване на помощите. Досегашните 350 лева вече стават 400 лева месечно от дохода на фамилията за всеки член от нея. Това ще даде възможност повече хора да кандидатстват за един или друг вид подпомагане, поясни Георгиева. Повишаването на прага се отнася за изплащането на семейни помощи за деца, ще служи за база при изчисляването на сумата, изплащана еднократно на бременните жени, както и за помощите, изплащани за деца, които учат /но не и след като въпросните деца навършат 20 години/, а също ще определя отпускането на еднократните помощи за подготовката на първолаците за първия учебен ден. Доходният критерий не се отнася за семейства с деца с трайни увреждания, деца с един жив родител и деца, настанени в приемни семейства и в семейства на роднини или близки, уточни Георгиева.  
Заявленията за изплащане на помощите за първолаците ще се подават до 15 октомври
припомни Кристина Георгиева. Родителите трябва да подготвят бележка от училището, където е записано да учи детето им, както и бележките за доходите на майката и бащата. Размерът на парите, които се дават, за да могат родителите да купят най-необходимото на новите първокласници, се запазва - той е 250 лева. Право на тези пари имат само родителите на деца, които за първи път тръгват на училище. При това не бива да се забравя, че не е достатъчно само детето да бъде записано в определено училище, а е нужно то наистина да посещава редовно занятията там, в противен случай следват санкции, припомни Георгиева. Социалните служби изпращат свои експерти на проверки в училищата, за да могат да установят дали родителите спазват ангажимента да изпращат своя син или дъщеря да учи.   
За 2015 година са били подадени 1241 молби за цялата Русенска област, като 867 от тях са били от община Русе. 
Издадени са били 1229 заповеди за отпускане на помощи за 1245 деца
каза Кристина Георгиева. 6 от молбите са получили отказ поради това, че доходът на родителите е надхвърлял изисквания минимум. 
Пак от 1 юли започва приемането на заявления за отпускане на помощи за отопление, като за тях крайният срок изтича на 30 октомври. Кандидатите трябва изрично да посочат какъв вид отопление възнамеряват да използват през предстоящия зимно-есенен сезон. Парите се отпускат на два транша - за октомври, ноември и декември и после за януари, февруари и март, припомни социалната директорка. Тя посочи, че за миналата година в Русенска област са били подадени 7102 молби-декларации. Най-много от хората са заявили, че ще се топлят с твърдо гориво, като са 
поискали парите за отопление да получат на ръка -
това са били 5325 домакинства. Твърдо гориво, но в натура - дърва и въглища, са поискали 389 човека. 1137 жители на областта са посочили, че през студените месеци се топлят с електричество, 238 са посочили, че ползват парно, а едва 13 се оказало, че се отопляват с природен газ. 
За миналия студен сезон помощта, изплащана за отопление, е възлизала на 72.20 лева на месец, иначе казано, за целия период от шесте студени месеца в годината хората с право на такъв вид подпомагане, са получили общо 433 лева и 20 стотинки. За тази година тепърва предстои да се изчисли какъв ще бъде размерът на помощта, като за целта трябва да се определи коефициентът, по който ще се умножава гарантираният минимален доход.