Акциите за разчистване на зарязаните от години трошки, които загрозяват града и допълнително утежняват проблема с паркоместата, зачестиха. Появиха се още пет набелязани за вдигане стари коли, които са паркирани или изоставени върху общинска площ. И петте имат регистрационни номера, собствениците им са известни, но тъй като нямат заверен знак за технически преглед през последните две години, се налага да бъдат премахнати.
Към момента тече 14-дневният срок, в който собствениците им могат доброволно да ги преместят в имот частна собственост или пък да ги предадат в центъра за разкомплектоване.
Единият изоставен автомобил е бял „Опел Кадет“ на паркинга между блоковете „Перла“ и „Средец“, другият е бял „Мерцедес“ срещу вход В на бл. „Васил Левски“. Сиво БМВ пред вх. 1 на бл. „Сопот“ също чака да бъде преместено. Останалите две коли са синя „Ланча Капа“ зад бл. „Мелник“ и бял „Опел“ пред вх. А на бл.  „Шипка“. 
Ако подписаните от кмета Пламен Стоилов доброволни покани към собствениците на трошките не бъдат изпълнени, ще се стигне до принудителното извозване на старите коли на основание на общинската наредба за управление на отпадъците. Ръждясалите развалини ще бъдат предоставени на „Българска рециклираща компания“, с която общината има сключен договор за оползотворяването им.