Русенският Исторически музей е домакин на изложбата „Крайречните гори на България“, подготвена от природозащитната организация WWF-България. Експозицията е подредена в залата за временни изложби в Екомузея. Тя ще бъде открита днес от 11 часа и е посветена на Международния ден на река Дунав. Двадесет и петте фотографии представят характерното биологично разнообразие, значението и заплахите за този вид гори в България. Изложбата, която ще остане в Екомузея до 1 август, е част от проект на WWF, в който партньори са и регионалните дирекции на горите в Русе и Пловдив. Целта е да се опазят горските масиви около реките Дунав и Марица. 
Преди откриването на изложбата от 10 ч в Лапидариумът ще има образователни игри за деца, свързани с опазването на река Дунав.