Строителството по техническата рекултивация на старото сметище в Русе ще приключи в началото на 2017 година, а веднага след това ще стартира биологичната рекултивация, съобщи за „Утро“ зам.-кметът Наталия Кръстева. Тя обясни, че в момента се изграждат опорна и околовръстна дига, отводнителни канавки, газоотвеждаща система и се оформя тялото на депото. 
Рекултивацията на старото сметище се извършва по проект, финансиран с над 22 млн. лева по оперативна програма „Околна среда“ 2007-2013. Община Русе подписа договор с Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ за финансиране на реализацията на проекта „Закриване и рекултивация на съществуващото общинско депо на територията на Русе“ на 7 октомври 2014 г. Дейностите по проекта започнаха на 18 ноември същата година, като етапите на реализиране са два: техническа и биологична рекултивация, която включва затревяване и залесяване. 
Реализацията на проекта ще окаже положителен ефект върху околната среда, тъй като депото се класифицира с много висок рисков потенциал поради депонирания на него гудрон, който е опасен отпадък при преработката на нефт, подчерта още Кръстева. Рекултивацията ще направи района изцяло съответстващ на всички екологични изисквания и норми.