“Необходимо е клиентите на проверят техническата изправност на индивидуалните уреди за дялово разпределение. В случай, че дисплеят на устройството е без показания трябва да се обърнат към топлинния счетоводител." напомня инж. Севдалин Желев, директор на "Топлофикация Русе". Той обясни, че срокът на годност на топлинните разпределители, монтирани на радиаторите, е 10 години, а водомерите са със срок на метрологична проверка - 10 години. Инж. Желев допълни, че ако са с изтекла метрологична проверка и не са минали нова или са с неработещи разпределители, съгласно издадените от дружеството предписания, се начислява определената по норматив максимална мощност.

Инж. Севдалин Желев посочи, че преди настъпване на зимния период трябва да се извърши оглед на вътрешната отоплителната инсталация. Повредите или течовете трябва да бъдат отстранени.

"При проблем и последващ ремонт във вътрешната отоплителна инсталация е необходимо да бъдем уведомени с цел избягване на нежелани последствия, като например наводнение. Планираното извършване на ремонти по инсталацията трябва да приключи преди началото на отоплителния сезон, за да се избегне източване на инсталациите след пускането на парното." подчерта инж. Желев. Той обясни, че в противен случай това може да доведе до навлизане на въздух в системата и последващи проблеми.

Директорът на "Топлофикация Русе" обясни процедурата в случай на проблем във вътрешната инсталация. Инж. Желев обясни първите две стъпки, които задължително трябва да извършат клиентите, за да не възникне по-голяма авария. Първо, трябва да бъде уведомен домоуправителят. Второто изискване е упълномощеното лице да потърси съдействие от дружеството за спиране на водата и източване на инсталацията за отопление. Инж. Севдалин Желев напомни, че клиентите трябва да имат предвид, че отоплителната инсталация е частна собственост и повредите могат да бъдат отстранявани само с решение на живущите и за тяхна сметка.

Инж. Севдалин Желев препоръчва да бъде направена топлинна изолация на инсталацията за битово гореща вода, за да се намали изразходваната топлинна енергия от инсталацията за гореща вода, което ще се отрзи и с намаляване на цената за един кубичен метър топла вода.