Две съдебни инстанции спорят уволнен ли е бил бившият шеф на КООРС Емил Кирилов, или е напуснал доброволно. През ноември миналата година състав на Районния съд прецени, че Кирилов е бил незаконно уволнен, след което осъди общината да му плати 1905 лева обезщетение. Вчера обаче трима съдии от Окръжния съд отмениха това решение и счетоха, че Кирилов е напуснал по взаимно съгласие. И всъщност няма какво да оспорва, нито пък общината му дължи пари. И това обаче не е последната инстанция, която ще разчепква казуса - вероятно той ще стигне и до ВКС.