Запазват се условията за прием и финансиране на български студенти в Обединеното Кралство независимо от резултатите от референдума за излизане на страната от Европейския съюз.

Това заявяват образователните консултанти на проект „Световно образование” във връзка с постъпилите многобройни запитвания от родители, студенти и медии след резултатите от референдума във Великобритания, съобщават от консултантска компания "Интеграл".

"Процесът на прием на нашите ученици в Обединеното кралство няма да се промени в следващите години, като всички студенти от България, приети в бакалавърска или магистърска степен за обучение на Острова, ще запазят статута си и начина на финансиране, които са получили или ще получат в близките поне две години. Референдумът на Острова не се отразява по никакъв начин на схемата на финансиране на образованието, тъй като Великобритания е член на Европейската икономическа зона (ЕЕА) - членство, което не е обвързано с членство в Европейския съюз. Британската компания за студентско кредитиране /Students Loan Company/ и към момента отпуска студентски кредити на студенти, както от страни-членки и на ЕС, така и на ЕЕА. Всички студенти, които вече са записани и тези, които и тази година ще отпътуват за обучение на Острова ще получат пълно кредитиране за целия срок от обучението, съгласно клаузи в подписаните договори за кредит", информират от "Интеграл".

Очакванията на консултантите са независимо дали Обединеното Кралство ще напусне Европейския съюз да бъде подписано бъдещо споразумение за достъп до образование и финансиране, което ще регулира статута на студенти от ЕС във Великобритания по същия начин, както е регулиран статутът на студенти от страни-членки на ЕЕА в Обединеното кралство (например граждани на Швейцария, която дори не е член на ЕЕА, а на Европейската асоциация за свободна търговия ЕАСТ, също ползват успешно студентско кредитиране, което е при същите условия, както за студенти от страни-членки на ЕС). 

---------------------------

„Интеграл“ е консултантска компания с над 22 години опит в обучението в чужбина. Координатор е на международния проект „Световно образование“ за България, Румъния, Хърватия и Албания като през проекта годишно пътуват над 80% от кандидатите да се обучават на Острова.