Числата от 49-и тираж на Тото 2:

6 от 49

I теглене: 38, 32, 29, 37, 6, 36.

---------------------

6 от 42

I теглене: 32, 21, 42, 28, 37, 29.

---------------------

5 от 35

I теглене: 34, 32, 26, 4, 2.

II теглене: 34, 33, 23, 31, 13.

---------------------

Тото Джокер

Печеливши позиции: 1, 9, 3.

Печеливши цифри: 6, 4, 8.