Изпълнителен лист, издаден срещу починала жена, стана повод двама наследници на покойната да потърсят съдействие от съда. Причината - според тях е недопустимо от „Топлофикация“ да се насочват към покойната, тъй като тя няма как да е страна в казуса. Възроптават и срещу това, че нейните задължения били прехвърлени на тях, при което заплатите им били запорирани.
От дружеството посочиха пред съда, че наследниците негодуват без основание, тъй като делото за задълженията било прекратено и пари не се търсели нито от покойната, нито от тях.
Няма спор, че за събиране на натрупаните близо 3500 лева по издадения изпълнителен лист „Топлофикация Русе“ АД е образувала изпълнително дело, а заплатите на двамата наследници са били запорирани. Дружеството не само че е претендирало плащане, а и е образувало изпълнително производство срещу ищците, в резултат на което е получило чрез наложените запори частично плащане, посочи състав на Русенския районен съд и прецени, че двамата не дължат претендираните от „Топлофикация“ пари. Решението може да се обжалва.