Едно от най-старите акционерни търговски дружества „Топливо“ планира да изгради складово стопанство за съхраняване на пропан бутан в Русе на ул. „Потсдам“ 9.
Складовата база е класифицирана като предприятие с висок рисков потенциал, а предметът й на дейност ще е приемане, съхранение и експедиция на втечнен газ пропан бутан и дизелово гориво. Предстои от Изпълнителната агенция по околна среда да бъде издадено разрешение за одобряване на доклад за безопасност за експлоатацията на складовото стопанство. В тази връзка желаещите могат да се запознаят с документацията до 21 юли в стая 3 в сградата на общината на ул. „Олимпи Панов“ 6 всеки работен ден от 8.30 до 17.30 часа, както и да предоставят по официален ред писмени становища, коментари и предложения по доклада.