375 000 лева по схемата „Независим живот“ ще бъдат насочени от социалното министерство към община Русе за наемането на лични асистенти и домашни помощници.
Към момента в общината има 135 потребители, деца и самотни възрастни с увреждания, които не могат да се самообслужват. 45 души са наети като лични асистенти, а други 12 - като домашни помощници. Предстои общината да получи по-подробни указания за разпределението на допълнителните средства.
От миналата седмица пък са назначени психолог и медицинска сестра за потребителите. През септември ще бъдат наети още един психолог, рехабилитатор и медицинска сестра.