С два акта бе наказан „Винпром Бяла 2002“ ЕООД, след проверка от Регионалната инспекция по околната среда и водите /РИОСВ/. Тя била извършена по сигнал на граждани, че Беленската река е оцветена нетипично. Екоинспекторите тръгнали по следите на замърсяването и се натъкнали на нерегламентирано заустване на реката, за което от винпрома нямали разрешително. Отделно пречиствателната станция на фирмата не работела, а отпадъчните води от производството се изливали директно в реката. 
Предстои дружеството да се сдобие и с наказателни постановления, а ревизионната му шахта ще бъде пломбирана, за да не излива мръсотии във водата.