1507 жилищни сгради в областта са въведени в експлоатация преди 1918 година и са на възраст около 100 години, показват данните на Териториално статистическо бюро - Север. На такава преклонна възраст е всяка 40-а сграда в Русенско. Най-голям е делът им в областния център Русе - 3,1%, докато в общините Борово и Сливо поле той е едва 1.0%.
30 297 от общо 64 853 жилищни сгради са построени до 1960 г. След 1990 г. са построени 4056 сгради, като едва 52 са въведени в експлоатация през миналата година.
Най-голям е броят на жилищните сгради в община Русе - 26 366 или 40.7% от общия брой. Близо половината са тухлени с бетонна конструкция. В град Русе сградите са 14 555. 
Към 31 декември 2015 г. броят на жилищата в област Русе е 125 470 или с 0.1% повече (125 жилища) в сравнение с 2014 година. В градовете се намират 88 084 жилища или 70.2% от общия брой. Жилищата в град Русе са 74 235 или близо 60% от общия брой в областта.
Средният брой лица в едно жилище е 1.8, като при жилищата в градовете показателят е 2.0 лица, а в селата - 1.4. Средната жилищна площ на човек нараства от 28.0 до 28.3 кв.м, като за градовете тя е 25.6 кв.м, а за селата 37.6 кв.м. 
Малко над една трета от жилищата в областта (42 872) имат висока степен на благоустроеност - освен  електричество, водопровод и канализация, имат и изградена инсталация за централно или местно отопление (парно или газ). Само 0.1% от всички жилища в областта нямат електричество, водопровод и канализация (162 жилища).