Център за иновативни технологии обединява научния потенциал на Българската академия на науките и Русенския университет. Центърът фигурира като основна задача в договора за съвместна дейност, който вчера подписаха председателят на БАН акад.Стефан Воденичаров и ректорът на РУ проф.Христо Белоев. Много сме впечатлени от всичко, което се прави в университета в Русе, но сме възхитени и от това как се прави, каза акад.Воденичаров. Иновациите са един от главните акценти в програмата 2020 за развитие на България, припомни академикът и изрази надежда, че заедно учените от БАН и преподавателите и студентите от РУ могат да направят много в тази посока. Обсъждаме създаването на технологичен парк към Центъра и още няколко проекта от национално значение, каза Воденичаров.
Центърът за иновативни технологии в университета е всъщност вторият факт на сътрудничество на български ВУЗ-ове с БАН. В Бургас вече има академичен център за възобновяеми източници, а в момента се водят разговори с Варна и Пловдив за откриването на центрове за морски технологии и за хранителни продукти.
Русенското сътрудничество с БАН ще развива дейност в много направления, както и съвместни магистърски програми, обясни Белоев. Той припомни, че Русенският университет има акредитации в 21 професионални направления, като го изпреварва само Софийският с 25. Преди церемонията по подписването ректорът връчи кристалния знак на РУ на акад.Воденичаров и на акад.Дамян Дамянов, зам.-председател на БАН и председател на Съюза на учените в България.
Днес в университета ще се проведе конференция на Съвета на ректорите на висшите училища в България, на която ще бъдат обсъдени промени в няколко закона, свързани с висшето образование и с научната работа. Вече са потвърдили участие ректорите на 48 университета, каза Белоев и поясни, че това е първото събиране на всички ръководители на ВУЗ-ове, като в него ще вземат участие и шефовете на БАН и Селскостопанската академия. За форума днес пристига и просветният министър проф.Николай Милошев.
По рано вчера областният управител Стефко Бурджиев и академик Стефан Воденичаров обсъдиха интеграцията на науката с практиката. Сред темите в разговора бяха и начините малкият и средният бизнес да прилагат постиженията на българската наука и да скъсят пътя на най-новите научни достижения до практиката.