8000 лева ще получи Историческият музей от Министерството на културата, стана ясно вчера. Парите са целева финансова подкрепа за теренни археологически проучвания и теренна консервация. Със сумата ще продължат разкопките на римската крепост Сексагинта Приста, като ще бъде проучена площ от около 100 квадратни метра по протежението на източното трасе на крепостната стена, както и площта пред нея, до разкритата част от U-образна кула. Това със сигурност ще доведе до актуализация на геодезическото заснемане от миналата година. След като приключи теренната работа, ще бъде направена аварийна консервация на архитектурните останки.