30-годишната концесия за строителството на Плувен комплекс в парка на младежта на мястото на басейн „Норд“ отново не предизвика силен инвеститорски интерес. След като изтече крайният срок за подаване на оферти, стана ясно, че само един участник е закупл документация и е направил предложение. Коя обаче е фирмата, която иска да инвестира в изграждането на модерен плувен комплекс, ще стане ясно в четвъртък. Тогава специална комисия ще отвори и разгледа офертата. След това ще бъде направена проверка на ценовите параметри на предложението и дали то отговаря на изискванията, поставени от общината. 
Появата на кандидат далеч не означава, че най-накрая се е намерил концесионер. При миналогодишната процедура отново имаше един участник, но се оказа, че той е пропуснал да внесе в срок банковата гаранция. Затова се стигна до нова процедура с променени и съобразени с нормите и стандартите за басейните за плуване условия. Те предвиждат да се изгради голям покрит универсален и малък плувен басейн, басейн-къпалня със свободна форма, обслужваща сграда, плажна зона с площ не по-малка от 2500 кв.м, спортни и детски площадки, при които ще има 60% озеленяване.
Междувременно фирмата, на която в момента плувният комплекс е отдаден под наем, вече откри летния сезон. Освен басейните, от миналата седмица врати отвори и механа „Норд“. Направените инвестиции от сегашния наемател дават основание да се смята, че единственият кандидат по процедурата е именно той.