Плащанията на гражданите към бюджета чрез инсталираните в бюджетни организации ПОС терминали нарастват постоянно от 2012 г., когато услугата започва да се предлага, съобщи Министерството на финансите. Чрез устройствата могат да се извършват плащания към всички бюджетни организации с дебитна или кредитна карта, като си спестят скъпите банкови такси, които достигат 4,50 лева за превод.
За първите пет месеца на 2016 г. през съществуващите 1799 устройства в бюджетните организации са направени 400 968 трансакции на стойност 34.483 млн. лв. За сравнение в края на 2012 г. общият брой картови трансакции е 32 516 на стойност 4.658 млн. лв., направени през 610 ПОС устройства.
По-голяма част от терминалите са инсталирани във ведомства от структурите на Министерството на вътрешните работи, Висшия съдебен съвет, Министерството на правосъдието и Министерството на регионалното развитие и благоустройството. За обслужване на конкретни дейности има устройства и в структурите към Министерството на транспорта, на икономиката, на енергетиката, на образованието и науката, на културата, на земеделието, на околната среда, на отбраната, Министерския съвет, както и в 185 общини и 22 университета. На много места обаче устройствата съвсем не са поставени на видно място, така че е добре първо да се заинтересувате дали тази възможност е налична или не.