Вчера бяха връчени тържествено дипломите на студентите от випуск 2016 на Юридическия факултет на Русенския университет „Ангел Кънчев“. Тържеството започна със слово на латински език на декана проф.Лъчезар Дачев и приветствие от ректора проф.Велизара Пенчева. 
Специално поздравление към абсолвентите отправи зам.-кметът Наталия Кръстева, учила в първия випуск на русенския правен факултет. Тази година своите дипломи получиха 95 дипломанти от редовна и задочна форма на обучение. С отличен успех завършиха 7 души, а първенец на випуска е Ваньо Димитров с успех 5.77.