Съдия Свилен Сирманов да се върне в ръководния екип на Русенския окръжен съд и отново да заеме заместник председателското място. Това предложение на административния ръководител Искра Блъскова предстои да гласува на свое заседание на 14 юни съдийската колегия на Висшия съдебен съвет.
До рокадата се стига, след като назначеният през декември 2014 година ръководител на наказателното отделение на Окръжния съд съдия Красен Георгиев спечели конкурс и вече е част от висшестоящия Апелативен съд във Велико Търново. Така неговият пост, който преди това заемаше Сирманов, се оваканти и сега се предлага опитният магистрат отново да се върне на него.