Националната японска телевизия „ТБС Вижън“ снима 10 дни видеоматериал на територията на резервата „Сребърна“. Предстои кадрите да бъдат включени във филм, посветен на обектите на Световното наследство, които са под закрилата на ЮНЕСКО.
За първи път в Сребърна са осъществени подводни снимки на кореновата система на плаващите тръстикови острови и удавената върбова гора. Заснети с висококачествена апаратура са колонията на къдроглавите пеликани и местообитанията на защитените видове птици. Особен интерес за екипа на телевизията от Токио са предизвикали местообитанията на редките защитени растения блестяща млечка и блатно кокиче. Заснети са уникални кадри на улавяне на жертви и процесът на хранене при хищното растение обикновена мехурка, съобщават от Регионалната инспекция по околната среда и водите /РИОСВ/. 
Очаква се документалният филм да бъде излъчен в Япония в средата на август, след което ще бъде предоставен на РИОСВ за некомерсиални цели и работа с деца.