Британският физик Стивън Хокинг смята, че черните дупки могат да водят към други вселени.

Както посочва електронната версия на в-к "Индипендънт", Хокинг твърди, че може би хората не трябва да се страхуват от черните дупки, защото не всичко, което попада в тях, се унищожава.

Ако теорията на Хокинг се окаже вярна, тя ще помогне за решаването на един от най-големите парадокси, свързани с черните дупки.

Според изданието, по-рано се е смятало, че всичко, което попада в черна дупка, се унищожава или се губи завинаги. Стивън Хокинг обаче смята, че обект, попаднал в черна дупка, може да се появи на някое друго място, може би дори в алтернативна вселена. "Ако една черна дупка е голяма и е въртяща се, в нея може да има проход към друга вселена. Но не бихте могли да се върнете към нашата вселена ..", цитиран от "Индипендънт" думите на учения.

Черната дупка е област в пространство-времето, която не може да бъде напусната от нищо, дори от светлината.[1] Общата теория на относителността предвижда, че достатъчно компактна маса би могла да деформира пространство-времето до такава степен, че да се образува черна дупка. Около черната дупка се образува математически определима повърхнина, наречена хоризонт на събитията, която маркира мястото, от което връщането е невъзможно. Наименованието „черна дупка“ отразява свойството на този обект да поглъща цялата светлина, която достига до хоризонта, без да отразява част от нея, точно като абсолютно черното тяло от термодинамиката.[2] Съгласно квантовата механика черната дупка все пак излъчва като черно тяло с крайна температура. Тази температура е обратно пропорционална на масата на черната дупка, което затруднява наблюдаването на излъчването при черни дупки със звездна или по-голяма маса.