Три пълни шестици и 80 двойки на задължителната матура по български език и литература имат русенските зрелостници, показва табличката, качена вчера на сайта на Регионалния инспекторат по образованието. Средният успех от работите на всичките 1471 явили се на изпита тази година, е 4.19. 
Вторият предпочетен от русенските младежи предмет за матура е биология - на него са се явили 465 човека, като 11 са получили пълно 6, а 20 - кръгло 2. Най-много са слабите резултати по география и икономика, която са избрали за втора матура 306 души. Слабите оценки там са 85, като няма и нито една пълна шестица. Всъщност, пълните шестици от всички предмети са общо 52. Освен тези по български и биология, отличен са получили 16 души на изпита по английски, един - по история и още 21 човека, които са избрали матура по математика. 
Двойките са четири пъти повече - общо те са 204. Освен вече описаните, другите слаби оценки са по английски /10/, философия /4/, история /3/ и по една по немски и по руски. 
Най-висок среден успех са завоювали петимата смелчаци, които са избрали за втората си матура химия - 5.37. Най-слабичко са били подготвени заложилите на географията - средният успех 3.44.