Доходите от труд в България може да достигнат 50% от европейските към 2030 година, прогнозират от Института за икономически изследвания на БАН. Годишният доход за семейство с двама работещи на пълен работен ден и две деца през 2001 година у нас е бил 19 пъти по-нисък. Следва процес, през който ясно се вижда догонващата динамика на доходите от труд в България. Така през 2014 година доходът от труд за същия вид семейство е вече 6,2 пъти по-нисък. У нас нарастването е с близо два пъти, в ЕС - то е само 15%, обясняват учените от БАН, които се базират на данни от Евростат.
За първите три месеца на 2016 година средната брутна месечна заплата в страната е нараснала с 26 лева. През януари тя е била 926 лв., за февруари - 914 лв., и за март - 952 лева.
Растат и паричните преводи от българските емигранти към страната. През миналата година в икономиката на България от чужбина са постъпили над 1 милиард лева. Тенденцията е устойчива и тя се превръща в модел от оцеляване на българските семейства в модел на трудова реализация.