18 години пътят Русе-Бяла не е ремонтиран, а реализацията на проекта за магистралата ще стане не по-рано от 2018-2020 година при осигуряването на финансиране. Това означава, че още 4 години ще караме по съществуващия път. Затова отсега искането на русенските депутати е при формиране на бюджета за следващата година да бъде заделена сума в размер на 20 млн. лв. от Агенция „пътна инфраструктура“ за ремонт на трасето. Така ще се гарантират животът и сигурността на всички пътуващи по този път. Това каза депутатът от БСП Добрин Данев на пресконференция вчера, а решението русенските депутати са взели в неделя на неформална среща с участието на областния управител Стефко Бурджиев. Стана ясно, че за 2014 г. средноденонощното натоварване на годишна база е 7683 автомобила, от които 2459 тежкотоварни камиона.
Данев припомни, че количествено-стойностният анализ на магистралата е уточнен и ще трябва около 1 млрд., за да се финансира изграждането й. Процедурата по провеждане на предварителните изисквания за строителство е в ход, до края на годината трябва да се направи ОВОС, а в началото на следващата година да започне отчуждаването на земи. Всички народни представители следим за това, за да няма забавяне, посочи Данев.