Втори прием на документи за ин витро ще организира общината, а желаещите ще могат да подават заявляния от 1 юли до 30 септември. Това предложение на общинския съветник д-р Теодора Константинова, която е председател на комисията по програма „Асистирана репродукция“ и на комисията по здравеопазване, предстои да срещне одобрението на съветниците на идната сесия. До него се стигна, след като стана ясно, че от определения бюджет по програмата за 2016 година в размер 50 000 лв., има останали 18 000 лева. След първия прием на документи има одобрени 21 двойки, като общият размер на необходимите средства за подпомагането им е 32 000 лв. За да се оползотвори реализираният остатък от средства, се предлага и втори прием на документи. Очаква се комисията, която преглежда документите по програмата, да излезе с решение за одобрените кандидати в десетдневен срок след крайната дата за приема на документи.