Така, както в правилата на Съвета за съдебна реформа е записано, съм поканила всички политически партии. Когато се обсъждат законодателни промени те се канят без право на глас да слушат дебатите на експертите. Това заяви министърът на правосъдието Екатерина Захариева преди днешното заседание на правната комисия в НС, предаде репортер на БГНЕС.

Захариева заяви, че е учудена, че се използва тази важна проверка, която правителството е поискало от януари и която е по препоръка на доклада на ЕК, да се използва за политически цели. “Фактът, е че от януари сме в преговори с тази служба, която е съвсем новосъздадена - Европейската служба за подкрепа на структурни реформи. Фактът, че анализите, които искаме не са повърхностни, а напротив, са много и за първи път се правят такива анализи от тази служба.

Захариева посочи също, че е отнело много време да се уточнят и детайлизират анализите, които ще направят, както и начина по който ще бъдат направени, а също и експертите, които ще ги правят. "Защото, съгласете се, че идеята е да се направят от експерти, които са действащи прокурори, които познават ситуацията в България и ще могат да предоставят качествени анализи, а не повърхностни констатации.

Министърът заяви, че анализът на правосъдната реформа ще се прави от прокурори от страните Холандия, Германия, Испания и Великобритания, на които са изпратени шест наказателни дела, които са поискали да погледнат. Захариева заяви, че е учудена, че точно партията, която е поискала този анализ да се извърши, е направила някакво политическо противопоставяне.

Няма напрежение между нас и комисията. Напротив, отложи се посещението, но това е ставало и преди. Решението за отлагането е взето от ЕК, като Захариева е научила за отмяната на посещението официално във вторник. ЕК е поискала от Захариева да се въздържа от коментари.

"Този анализ е много важен и аз ви моля, аз исках да дойдат още през април, защото като се погледне структурата на прокуратурата, техния функционален анализ. Ние сме поискали да направят анализ и на механизма на въздействие и пречките пред независимостта на отделния прокурор и на цялата система като цяло. Поискали сме да разглеждат конкретни дела, така че нашето желание е анализът да не е повърхностен, а точно обратното", заяви тя.

По техническото задание Министерство на правосъдието не е имало никакви възражения. От самото начало, когато министерството е поискало повече анализи от ЕК са поискали да бъдат събрани, защото не са знаели дали за краткото време ще могат да ги направят. Аз не искам да прехвърлям вината. Факт е, че България искаше тази мисия да дойде още през април, заяви още веднъж Захариева.

Тя посочи също, че ако искаме да имаме хубав анализ, трябва да оставим европейските експерти да дойдат и да бъдат оставени спокойно да си свършат работата. Министърът дори заяви, че ЕК е притеснена от този интерес към анализа и няколко пъти са я молили да не обявява датите, на които мисията ще пристигне, за да работят на спокойствие.