Ако ти пука и имаш нестандартни идеи, запиши се в Предизвикателството за социална промяна 2016, призовава Янина Танева, един от създателите на тази инициатива и съосновател на неправителствената организация „Фабрика за идеи“. Проектът е начин да се ангажират креативността и амбицията на младите хора за положителни промени в обществото.

Пътуващо кино в ромските квартали, превръщане на ромски младежи в „блогъри от махалата“; създаване на социално-предприемаческа марка на образователен комплект за деца с дислексия и образователни затруднения „Оплетен свят“ чрез използването на кукли и приказни сценарии, произведени от жени над 50 години; както и социално предприятие за младежи с аутизъм, които с терапевтична цел отглеждат разсад…под звуците на музика…. Това са само малка част от иновативните проекти, които получават подкрепа чрез Предизвикателството за социална промяна 2015.

През 2016-а година Предизвикателството отново събира активни граждани в неравна битка с мисленето, което можем да синтезираме в израза „голям праз“, за да участват със свои нестандартни идеи в разрешаването на общественозначими актуални проблеми в България.

Всички, които желаят да инвестират време, усилия и вдъхновение в това креативно приключение, могат да се регистрират на сайта http://ideasfactorybg.org/social-innovation-challenge/ до 6 юни 2016 г. Тази година приключението Предизвикателство за социална промяна ще се случи в 6 града едновременно и в населените места около тях: София, Пловдив, Бургас, Враца, Габрово, Горна Оряховица. Това съвсем не изключва русенци, защото независимо откъде сте, можете да се регистрирате в друг град. Освен това можете да кандидатствате Предизвикателството за социална промяна да дойде и във вашия град през 2017-а.

При регистрацията си екипът трябва да избере регион и тема, на които иска да се посвети. Тази година темата на Предизвикателството за социална промяна насърчава колективната интелигентност на екипите по теми като: пълноценната връзка между поколенията, обезлюдяването на селата, младежката безработица, правата на малките производители, връзката между формалното и неформалното образование, качествена градска среда, достъп до култура, екология, достъп до качествено здравеопазване.

Своята мисия кандидатите могат да изберат сами или пък да предоставят избора на тяхното предизвикателство на Фабриката за идеи. От там нататък започва истинското приключение – в рамките на 4 дни екипът е необходимо да изследва проблема, да се опитате да го погледне от нов ъгъл, за да стигне до нови нестандартни решения. За целта участниците ще използват методите на Human Centered Design (дизайн, ориентиран към човека), с които Фабриката за идеи ще ги запознае. Творческите решения на казусите първо ще бъдат тествани пред местната общност, защото е важна нейната подкрепа, а след това ще трябва да се изпратят до Предизвикателството за социална промяна. Най-добрите идеи ще участват в Национална презентация, която ще се състои в София пред ментори, спонсори и бизнес ангели. Всички идеи, стигнали до Националната презентация, ще бъдат включени в Банката за идеи на сайта на Предизвикателството и ще получат правото да участват в Инкубатор за социални иновации. Екипите с най-качествени идеи и добри презентации ще получат финансова подкрепа и менторство, за да ги реализират.

В двете изминали издания на Предизвикателството за социална промяна на Фабрика за идеи през 2014-а и 2015-а са участвали общо над 350 души в над 70 мисии, а повече от 20 иновативни идеи са получили рамо за осъществяване.

Предизвикателството за социална промяна на Фабрика за идеи е оригинална българска концепция, която дава проста рамка за създаване на иновативни решения на комплексните проблеми пред съвременните общества. Проектът е начин да се ангажират креативността и амбицията на младите хора за положителни промени в обществото. До проектът е представен в 9 държави (Бразилия, Великобритания Германия, Гърция, Италия, Киргизстан, Молдова, Полша, Сърбия, Узбекистан).