Около 50-60 жители на сливополското село Ряхово потърсиха съдействие от областния управител Стефко Бурджиев и неговия заместник Станимир Станчев за състоянието на пристанището и дигата в селото, неприятните миризми от близките заводи, обезлюдяването на населеното място, както и необходимостта от привличането на инвеститори. Това стана на изнесената приемна в Ряхово, а на срещата присъстваха кметът на селото Георги Атанасов и кметът на Сливо поле Валентин Атанасов. 
Относно състоянието на дигата Бурджиев каза, че лично е правил разчети и има предложение как тези съоръжения могат да се поддържат със сравнително малко средства. За да се случи това обаче, е необходимо да се вземат решения на централно ниво. С трансформирането на Гражданска защита няма и специализиран орган, който да може да се справи в случай на бедствие, коментира още той. Областният управител подкрепи идеята собствеността на пристанището да бъде общинска, но допълни, че инициативата трябва да дойде от кмета на Сливо поле.
Ряховчани се оплакаха и от намиращите се в близост заводи и миризмите, които се разнасят от производствения процес, като Бурджиев лично се ангажира с разрешаването на този проблем и пое отговорност да съдейства, за да се намери източникът на замърсяванията.
Областният управител обеща да съдейства и за по-добра информираност за възможностите за работа, различните програми и мерки, както и за рекламиране на Ряхово пред потенциални инвеститори.